Tìm kiếm trong mục này?

Các bài viết gần đây

Các bài viết được xem nhiều

5/5

Kinh nghiệm thực tập Ausbildung Koch/Köchin

Hôm nay tớ xin đc chia sẻ 1 số tips, hoặc đơn giản hơn là 1 số phương pháp mà tớ đã từng áp dụng trong 3 năm học Ausbildung của mình
257
1st January, 1970
?/5

(Koch) Kì thi Abschluss gồm những gì? – Cập nhật mới nhất:

Gồm 2 phần Theorie và Praxis, đủ điểm đậu khi CẢ HAI PHẦN phải đạt trên 50%. Phần Theorie
107
1st January, 1970
5/5

Koch – Refa – Hofa: Menü mẫu

Dưới đây là một số Menu mẫu cho các mùa cũng như Menu Vegan/ Vegestarische. (Chị Nghi Hofa đã sdụng để thi. Note 2 Abschluss)
760
1st January, 1970
5/5

Koch – Refa – Hofa: Menü mẫu

Dưới đây là một số Menu mẫu cho các mùa cũng như Menu Vegan/ Vegestarische. (Chị Nghi Hofa đã sdụng để thi. Note 2 Abschluss)
760
1st January, 1970
5/5

Kinh nghiệm thực tập Ausbildung Koch/Köchin

Hôm nay tớ xin đc chia sẻ 1 số tips, hoặc đơn giản hơn là 1 số phương pháp mà tớ đã từng áp dụng trong 3 năm học Ausbildung của mình
257
1st January, 1970
?/5

(Koch) Kì thi Abschluss gồm những gì? – Cập nhật mới nhất:

Gồm 2 phần Theorie và Praxis, đủ điểm đậu khi CẢ HAI PHẦN phải đạt trên 50%. Phần Theorie
107
1st January, 1970